Analyse 1 eksamensnoter

Jeg lavede et sæt noter til den mundtlige eksamen i Analyse1 ved Aarhus Universitet, sommeren 2003. Noterne er ment som en hjælp til og jeg har forsøgt at forklare alle skridtene i beviserne. Ved eksamenen fik jeg 13, så noterne virkede i hvert fald for mig :-)

Noterne som PostScript og PDF format, klar til print:

Overskrifter fra noterne:

 1. Åbne og lukkede mængder i inklusiv Heine-Borels overdækningssætning
 2. Konstruktion af og egenskaber ved det ydre mål på R
 3. Lebesguemålet på R
 4. Målelige funktioner på R
 5. Lebesgueintegralet af en begrænset målelig funktion over en mængde med endeligt mål
 6. Integralet af en ikke-negativ funktion
 7. Integrable funktioner — Lebesgues konvergenssætning
 8. Ubestemt integral — absolut kontinuitet
 9. Lp
 10. Fuldstændighed af Lp-rum
 11. Approksimation i Lp
 12. Målrum og målelige funktioner
 13. Integration over målrum
 14. Ydre mål — µ*-målelige mængder
 15. Carathéodorys udvidelsessætning
 16. Konstruktion af produktmål
 17. Fubini og Tonellis sætninger
 18. Weierstraß’ approksimationssætning
 19. Ortogonalsystemer og ortonormalbaser
 20. Sætningen om nærmeste punkt og projektionssætningen
 21. Duale rum
 22. Foldning
 23. Approksimerende enheder
 24. Konvergens af Fourierrækken
 25. Cesarosummabilitet af Fourierrækken
 26. Konvergens af Fourierrækken i L2

Leave a comment