De ældste danske byer

« Forrige side Næste side »

Det er efterhånden blevet klart at kongemagten må have spillet en betydelig rolle i dannelsen af de første danske byer.

De første byer opstod kort efter, at det danske rige var blevet samlet under én konge, altså omkring år 700.1

Kongemagten var vigtig for dannelsen af byerne, fordi den kunne sikre de fremmede handelsmænd mod overgreb. Tidligere var man kun beskyttet inden for det område den lokale stormand regerede indenfor. Men med kongens beskyttelse fik man i teorien en retssikkerhed, som gjaldt hele landet.2

Dette var vigtigt, for det betød også, at kongen kunne tage de udenlandske handelsmænd under sin beskyttelse, hvilket var forudsætningen for, at de overhovedet ville komme til Danmark, uden at skulle frygte plyndring eller overfald.3

Vikingebyerne i Danmark

Kortet viser vikingebyerne i Danmark. Man ser at de alle er placeret ved vandet, som dengang var den vigtigste færdselsåre.

Ribe (år 704–710)

Ribe, som stammer fra omkring år 700, er Danmark ældste by. Mere præcist regner man med at Ribe er grundlagt mellem år 704 og 710. Man har dateret træet fra en brønd som stod på den nyligt anlagte markedsplads, v.h.a. dendrokronologiske metoder til disse årstal.4

Markedspladsen blev fra starten stort anlagt: man lagde et tykt lag sand på et 200 meter bredt stykke ved Ribe å for at sørge for god tør jord. Dette område er så blevet delt op i over 40 lige store parceller. Det, at opdelingen af området er planlagt fra starten (og det må den have været, da de håndværkere og købmænd, som slog sig ned på pladsen ikke spontant ville have fundet på at dele pladsen ligeligt op) tyder stærkt på, at det er en konge, som har stået bag. Kongen ville have haft en meget god grund til dette: han ville kunne opkræve told af skibene, som benyttede Ribe havn, kræve skat af handlen og sælge pladserne på den nye markedsplads.5

Det var især de frisiske handelsfolk man prøvede at tiltrække, og det lykkedes også. Ved at lægge byen ved Ribe å, skal man kun sejle få kilometer ned ad åen for at komme til havet. Det havde stor betydning, da vandvejen dengang var helt uundværlig og altså den vigtigste færdelsåre. Beliggenheden forhindrede også overraskelsesangreb fra havet. De fund, man har gjort viser med al ønskelig tydelighed, at det lykkedes at tiltrække købmænd fra Vesteuropa. I de områder man har udgravet hidtil, har man fundet over 150 frisiske og engelske småmønter, kaldet sceattas.6

Vi kan altså se, at kongen har haft et stærkt motiv til at anlægge Ribe, og at den måde som markedspladsen blev organiseret på viser en stærk hånds arbejde. Ud fra udgravningerne ser det ud til, at kongens plan lykkedes. Alle parcellerne på markedspladsen blev hurtigt købt, og folk strømmede til, fra nær og fjern.

Parceller i Ribe

Den nye markedsplads blev straks udstykket i over 40 parceller. Det viser at markedspladsen var nøje planlagt.

Dagligliv i Ribe

Tegningen viser hvordan man forestiller sig at dagliglivet så ud i Ribe.

Hedeby (år 808)

Hedeby blev grundlagt under lidt usædvanlige omstændigheder. Hedeby havde ikke spillet nogen særlig rolle i Danmarks historie før kong Godfred i år 808 tvangsflyttede købmændene fra den frankiske handelsplads Reric, til Hedeby!8 Sammen med købmændene flyttede handlen også, og Hedeby blev nordens største handelsby, i løbet af kort tid. I sandhed et eksempel som viser, hvad en konge kunne udrette i vikingetiden, hvis han havde tilstrækkelig magt. Og det havde kong Godfred. Frankerne havde så meget respekt for Godfred, at de i 811 sluttede en fredstraktat med ham.9

For yderligere at understrege sin kontrol med handlen i byen, begyndte kongen allerede omkring 825 at slå mønt i Hedeby. Når kongen slog mønt i en by, betød det, at man ikke længere behøvede at veje mønterne efter, fordi kongen stod som garant for at mønterne indeholdt sølv for den værdi der var trykt på mønterne.9 Hedeby blev også allerede fra starten bygget efter en meget stram grundplan, hvilket, ligesom ved Ribe, tyder på at der har stået stærke ledende kræfter bag.10

Kort over Hedeby

Kortet viser Hedebys udvikling. Hedeby vandrede lidt rundt før man slog sig endeligt ned. Det er forøvrigt typisk for de gamle byer, at de flyttede sig nogle hundrede meter frem og tilbage før de blev endeligt fastlagt.

Luftfoto af Hedeby

Luftfotoet viser Hedeby set fra syd. Man kan stadig se volden, som beskytter et område på 24 ha.

Mulig rekonstruktion af Hedeby

En rekonstruktion af hvordan man mener at Hedeby har set ud. Man kan se havnen med dens forsvar som strækker sig ud i Slien.

Århus (år 948)

Det Århus, vi kender i dag, er resultatet af en oprindelig bebyggelse på stedet, som blev grundlagt omkring år 900. Byens gamle navn er Aros, og dette betyder netop “ens munding”.11

Første gang man hører om Århus i de skriftlige kilder er 948, hvor Århus kirkes bisp, Reginbrand, deltager i et kirkemøde i Ingelheim i Tyskland.12 Ud over de skriftelige kilder har vi de arkæologiske udgravninger at støtte os til. Netop ved hjælp af arkæologiske udgravninger i årerne 1963–64 fandt man ud af, at den ældste bykerne havde ligget i det nuværende domkirkekvarter, omgivet af en byvold som strakte sig i en aflang halvcirkel ind i landet fra kysten. Det gamle Århus lå altså helt ude ved kysten, ved åens munding.13

Grunden til, at byen lå ved åens munding, skal findes i de handelsmæssige fordele, det gav dengang at have gode forbindelser til vandvejene. Århus var en handelsby — det, at der bliver drevet handel, og at folk kan leve af handlen, er jo netop en del af definitionen på, hvad en by er i forhold til en landsby — men i modsætning til Ribe og Hedeby var handlen i Århus mere lokalt orienteret.14 På den tid oplevede Danmark en stor økonomisk fremgang, og dermed en stor befolkningstilvækst, hvilket betød at der opstod en række nye landsbyer. Århus blev på den måde omgivet af et købedygtigt opland. Man regner med, at landsbyerne omkring Århus var velstående, da usædvanlig mange af dem fik en stenkirke i løbet af 1100-tallet.15

Der var dog stadig en betydelig handel med andre lande, Adam af Bremen skriver omkring 1070, at man fra Århus sejlede til Fyn, Sjælland, Skåne eller endog helt op til Norge.16

Med sin placering helt ude ved kysten, var den nye handelsplads sårbar overfor angreb fra havet. Derfor må der have været en flåde til at beskytte den. Ligeledes skulle byen beskyttes mod angreb fra landsiden, og det blev den af en byvold, som blev opført kort tid efter, at byen blev grundlagt.

Kort over Århus

Kortet viser det ældste Århus. Tallene angiver hvor man har kunnet påvise volden ved udgravninger. Man regner så med at volden har fulgt den sorte streg.

Århus ca. år 950

Århus set i perspektiv fra syd. Byen var omgivet af en vold, og uden for denne, havde man rejst en kirke. Kirken lå sandsynligvis på det sted hvor Vor Frue kirke ligger i dag.

Århus ca. år 1100

Byen er nu tættere bebygget, og man opført byens første domkirke vest for byen. Der er også en lille trækirke inde i selve byen. Man har anlagt en trægade på indesiden af volden.

« Forrige side Næste side »


 1. Olsen side 39.
 2. Olsen side 45.
 3. Olsen side 41.
 4. Olsen side 46.
 5. Olsen side 46.
 6. Olsen side 49.
 7. Olsen side 51.
 8. Olsen side 25.
 9. Gejl side 102.
 10. Olsen side 52.
 11. Gejl side 13.
 12. Gejl side 26.
 13. Gejl side 30.
 14. Gejl side 95 og side 100.
 15. Gejl siderne 23–25.
 16. Gejl side 92.

12 Comments

 1. Henriette Franck:

  Hej Martin.

  Jeg sidder og læser din opgave om kongemagt med stor interesse, men midt i Århus (år 948) stopper teksten og jeg har ikke kunnet finde frem til en måde at se resten af opgaven på.

  Jeg har også nærstuderet tegningen af markedspladsen i Ribe - og finder den ganske interessant. Bl.a. undrer jeg mig over grøfterne imellem jordstykkerne og så er der hunde på tegningen?!

  Er det muligt at læse hele din opgave?

  Med venlig hilsen,
  Henriette

 2. Martin Geisler:

  Hmm, det er da noget værre rod! Det er jeg ked af — jeg har ikke set det før nu! Jeg prøver at rette det…

 3. Martin Geisler:

  Så, nu skulle opgaven være tilbage i fuld længde. Jeg er ikke helt klar over hvad der er sket, men jeg har åbenbart fået klippet slutningen væk…

 4. Henriette Franck:

  1000 tak for hjælpen :o)

 5. Nikolai parker:

  Hej,
  Jeg kan læse i din beskrivelse at ribes begyndelse, a du hælder til den udlægnign som Stig Jensen har fremført. Idet han ligeledes mener at ribe blev anlagt af en overordnet magt, men hvis du læser en ny udgivelse af Claus Freveile - Ribe studies 1.1 og 1.2. Vil du kunne læse at man ud fra nyere arkæologiske udgravninger, mener at det sandunderlag som Ribe hviler på er et resultat af fygesand.
  Jeg håber at de bøger vil give det en mere detalieret indsigt i vikingetidens Ribe.
  Nikolai Parker

 6. Martin Geisler:

  Du har helt ret hvad angår detaljerne — opgaven er fra 2000 og jeg skrev den ud fra kun tre bøger… og kildekritik var åbenbart ikke min stærkeste siden dengang :-)

  Så tak for at rette lidt op på det!

 7. Stig Enström:

  Hej,
  Jag söker en flygbild över Hedeby som jag skall använda till en bok. Vet du var jag kan köpa en sådan?

  Hälsningar
  Stig Enström
  Tingbyberg
  39590 Kalmar
  Sverige

 8. Martin Geisler:

  Hej Stig,

  Jeg har desværre ingen idé om, hvor man kan købe luftfotos som dem jeg har her på siden. Billederne kommer fra en bog som jeg fandt på biblioteket på mit gamle gymnasium (i 2000). Jeg ved desværre ikke hvad bogen hedder.

 9. Veikko Rantamaki:

  Hej!
  Jeg vil spørge. Hvad nummer er Roskilde af Danmarks ældste byer?
  Venlig hilsen: Veikko

 10. emil lundin:

  mester hedeby var ikke danmarks første by

 11. victoria:

  Hej
  jeg vil spørge om hvilke 5 byer/handelspladser der var vigtigst under vikingetiden:) hvis du ved nogel om det så skriv!!!

  venlige hilsner victoria med venner :)

 12. Lars:

  Hvorfor er Alslev ikke med i Danmarks ældste byer når Alslev er en by fra bronzealder

Leave a comment