Konklusion

« Forrige side

Den danske konges magt

Jeg har igennem beskrivelserne af de forskellige monumenter og byer forsøgt at vise, at kongen var en magtfuld person i vikingetiden.

Den danske konge har været en person man måtte tage højde for, og som man ikke bare kunne komme uden om. Det gjaldt f.eks., hvis man kom fra syd og gerne ville udvide sit territorium, som frankerne måtte sande, da de mødte kong Godfred og hans Dannevirke. Også i Danmark har kongen betydet meget, han må have været den store drivkraft bag grundlæggelsen af de første byer. Også de mange byggerier som blev opført omkring år 980, viser at kongen havde en stor magt, ellers ville det ikke have været muligt.

I kraft af de store byggerier som fandt sted allerede omkring 730 (det ældste Dannevirke og Kanhavekanalen) skubbes årstallet for Danmarks rigssamling også tilbage i tiden. Igen er argumentet, at kun en konge ville befæste Danmarks sydgrænse samtidig med, at han bygger en kanal på Samsø, som kun kan have tjent det formål at overvåge Kattegat.

Alt i alt viser det, at Danmark var et uafhængigt og suverænt land på et meget tidligt tidspunkt, og at Danmarks konge havde magten og midlerne til at beskytte og udvide landet.

Litteratur

Jeg har brugt følgende bøger:

  • Olsen: Olaf Olsen, Da Danmark blev til.
  • Gejl: Ib Gejl, Århus byens historie 1.
  • Jørgensen: Anne Nørgård Jørgensen, Nye undersøgelser af Kanhavekanalen på Samsø.

« Forrige side

Leave a comment