Indledning

Næste side »

Jeg vil skrive om kongemagtens betydning i vikingetiden, og vil dokumentere den med en række billeder og forklaringer til disse.

Det er nemlig i de senere år kommet frem, at kongens magt i vikingetiden traditionelt har været undervurderet. Desuden har man i kraft af teknologiske landvindinger kunnet datere træværk med en hidtid uhørt nøjagtighed. Derved har man fundet ud af, at flere af danmarks monumenter faktisk er flere hundrede år ældre, end man troede. Det betyder, at hele puslespillet skal samles igen, og det er man nu fuld gang med. Den vigtigste nye dateringsmetode er dendrokronelogien, hvor man ved at se på årringene i træværk kan finde ud af, hvornår det er fra.

De to vigtigste kilder jeg har benyttet mig af har været Da Danmark blev til af Olaf Olsen og Århus byens historie 1 redigeret af Ib Gejl. Da Danmark blev til omhandler netop de emner jeg tager op, og Århus byens historie 1 har al den information om udviklingen af Århus, man kan ønske sig.

Opgavens titel

Opgavens titel lyder:

Med udgangspunkt i monumenter fra vikingetiden, omfattende byer og militære anlæg, ønskes en diskussion af kongemagtens magtbeføjelser og rolle i vikingetidens Danmark.

Næste side »

Leave a comment