next up previous contents
Næste: Litteratur Op: Mersenne primtal Foregående: D.2 Eksempel

E. Elektroniske kilder

Der er i opgaven brugt en række elektroniske kilder i form af sider fra Internettet. Følgende kilder findes derfor på den vedlagte diskette: [3], [4], [5], [6], [7], [10], [16] og [17].

Kilderne er navngivet med samme nummer som her i opgaven, f.eks har [3] fået filnavnet kilde3.html på disketten.Copyright © 2001, Martin Geisler.