next up previous contents
Næste: E. Elektroniske kilder Op: D. Hurtig division Foregående: D.1 Algoritmen

D.2 Eksempel

Hvis man f.eks. gerne vil finde en faktor til $ M_{29}$ (som ikke er et primtal), skal den have formen $ q=2\cdot 29k+1$, og der skal også gælde at $ q \equiv \pm 1 \pmod{8}$. Det giver os alt i alt at der skal gælder følgende om divisoren $ q$:

$\displaystyle q = 58k + 1 \equiv \pm 1 \pmod{8}$ (D.1)

Vi prøver os frem og finder at $ p=58\cdot 3 + 1 = 175$ og $ q =
58\cdot 4 + 1 = 233$ er mulige divisorer, da der gælder at $ 175 \equiv
7 \pmod{8}$ og $ 233 \equiv 1 \pmod{8}$. Vi starter med $ p=175$.

Første trin i algoritmen er at skrive eksponenten som et binært tal: $ 29_{10} = 11101_2$. De små mærker forneden angiver talsystemet. Vi starter med 1 som vi kvadrerer. Vi ser så på den mest betydende bit i eksponenten som er 1, hvilket betyder at vi skal gange med 2 og finder resten ved division med 175. Resten bliver så 2.

Vi gentager proceduren, og får denne gang at $ 2^2 \cdot 2 \equiv 4
\pmod{175}$. Vi ganger med 2, da den næste bit også er 1. Fortsætter vi, kan vi udfylde et skema som det i tabel D.1.


Tabel D.1: Trinene i division af $ 2^{29}-1$ med 175.
Kvadrering Bit Gange med 2 Rest
$ 1^2 = 1$ 1 $ 1\cdot 2 = 2$ 2
$ 2^2 = 4$ 1 $ 4\cdot 2 = 8$ 8
$ 8^2 = 64$ 1 $ 64\cdot 2 = 128$ 128
$ 128^2 = 16384$ 0 Nej 109
$ 109^2 = 11881$ 1 $ 11881\cdot 2 = 23762$ 137


Tabel D.1 fortæller os at den sidste rest blev 137. Det betyder at $ 2^{29} \equiv 137 \pmod{175}$. Trækker vi en fra på begge sider, får vi at $ 2^{29}-1 \equiv 136 \pmod{175}$. 175 er altså ikke en faktor i $ M_{29}$. Prøver vi så i stedet med den mulige divisor 233, får vi de udregninger som findes i tabel D.2.


Tabel D.2: Trinene i division af $ 2^{29}-1$ med 233.
Kvadrering Bit Gange med 2 Rest
$ 1^2 = 1$ 1 $ 1\cdot 2 = 2$ 2
$ 2^2 = 4$ 1 $ 4\cdot 2 = 8$ 8
$ 8^2 = 64$ 1 $ 64\cdot 2 = 128$ 128
$ 128^2 = 16384$ 0 Nej 74
$ 74^2 = 5476$ 1 $ 5476\cdot 2 = 10952$ 1


Så fortæller tabel D.2 os at $ 2^{29} \equiv 1 \pmod{233}
\Leftrightarrow 2^{29}-1 \equiv 0 \pmod{233}$. Vi kan altså nu konstatere at 233 er en faktor i $ M_{29}$, som så ikke kan være et primtal.


next up previous contents
Copyright © 2001, Martin Geisler.