next up previous contents
Næste: D.1 Algoritmen Op: Mersenne primtal Foregående: C.4 Neutralt og inverst


D. Hurtig division

Her kommer en beskrivelse af den algoritme man bruger i mprime til at dividere af $ 2^p-1$ med de potentielle divisorer, som ikk er blevet siet fra i den indledende sortering.Underoverskrifter

Copyright © 2001, Martin Geisler.