next up previous contents
Næste: C.2 Den associative lov Op: C. Grupper Foregående: C. Grupper


C.1 Regneregler

Vi vil nu fastlægge de normale regneregler i forbindelse med algebraiske strukturer og deres kompositioner. Vi starter med at definere at

DEFINITION C.1   Udtrykket $ a*b*c$ skal forstår som $ (a*b)*c$. På samme måde definerer vi en komposition mellem f.eks. 6 elementer som:

$\displaystyle a_1 * a_2 * a_3 * a_4 * a_5 * a_6 = \biggl(\Bigl(\bigl((a_1 * a_2) * a_3\bigr)* a_4 \Bigr)* a_5 \biggr) * a_6$ (C.1)

Ved $ n$ elementer får vi $ n-2$ parenteser foran første led.

Vi vil gerne have en kortere måde at skrive $ a*a*a*a* \dots *a$ på, og introducerer derfor skrivemåde

DEFINITION C.2   $ a*a*a*a* \dots *a$, hvor $ a$ optræder $ n$ gange skrives som:

$\displaystyle a*a*a*a* \dots *a = a^{n*}$ (C.2)

Det medfører at

$\displaystyle a = a^{1*}$ (C.3)Copyright © 2001, Martin Geisler.