next up previous contents
Næste: C.1 Regneregler Op: Mersenne primtal Foregående: B. Kongruens


C. Grupper

Som omtalt på side [*], vil vi her definere de regneregler som gælder for algebraiske strukturer og derved også for grupper.Underoverskrifter

Copyright © 2001, Martin Geisler.