next up previous contents
Næste: Indhold Op: Forord Foregående: Stilen

Inddeling

Opgaven er inddelt i 6 kapitler plus 3 bilag. Her kommer en kort disposition af hvad hvert kapitel og bilag indeholder.

Kapitel 1
er den generel indføring i hvad vi forstår ved et primtal og en beskrivelse af deres egenskaber.

Kapitel 2
beskæftiger sig med kongruensbegrebet og introducerer modulusregning. Vi starter med det, da vi næsten uafbrudt kommer til at bruge kongruenser i resten af opgaven.

Kapitel 3
indeholder gruppeteori. Vi definerer grupper og en række af deres egenskaber. Vi skal bruge denne gruppeteori i næste kapitel til at bevise Lucas-Lehmer sætningen.

Kapitel 4
indeholder så endelig beviset for Lucas-Lehmer sætningen.

Kapitel 5
viser hvordan man så bruger Lucas-Lehmer sætningen konkret til at finde primtal i et projekt kaldet GIMPS.

Kapitel 6
er en opsummering og sammenfatning.

Bilag A
er en tabel med samtlige 38 Mersenne primtal og de tilhørende perfekte tal. Tallene er ikke skrevet ud i deres fulde længde, da det ville kræve flere tusinde sider.

Bilag B
samler de beviser fra afsnittet om kongruens, som det ikke var værd at bruge plads på i selve opgaven.

Bilag C
indeholder ligeledes en række sætninger om regnereglerne med grupper (og beviser derfor), som ikke var så vigtige for hovedteksten.

Bilag D
er en gennemgang af den algoritme som bruges ved division i mprime.

Bilag E
er egentlig ikke et bilag, men blot en henvisning til de elektroniske kilder som findes på den vedlagte diskette.


next up previous contents
Copyright © 2001, Martin Geisler.