next up previous contents
Næste: 5.2.1 Lucas-Lehmer testen Op: 5. Lucas-Lehmer sætningen i Foregående: 5.1 GIMPS-projektet

5.2 Programmet mprime

Det program som leder efter Mersenne primtallene hedder mprime. Da det trods alt er en tidskrævende proces at gennemføre en Lucas-Lehmer test, prøver man på at undgå den. Man starter derfor med at prøve at finde en faktor ved division[16]. Man bruger en modificeret udgave af Eratosthenes si (se afsnit 1.2.2), hvor alle potentielle faktorer på formen $ 2kp+1$ bliver repræsenteret. Man prøver derefter at dividere Mersenne tallet med de divisorer som ikke blev siet fra.

Man laver ikke bare en ``normal'' division, men bruger en meget hurtig algoritme. Da selve algoritmen blot er en beskrivelse af implementeringen i computeren, har jeg lagt den om i bilaget, se bilag D.Underoverskrifter

Copyright © 2001, Martin Geisler.