next up previous contents
Næste: 5.1 GIMPS-projektet Op: Mersenne primtal Foregående: 4.1 Lucas-Lehmer

5. Lucas-Lehmer sætningen i brug

Nu da vi har vist at Lucas-Lehmer sætningen kan bruges til at afgøre om et givent tal på formen $ 2^p-1$ er et primtal, ville det være oplagt at benytte testen i et computerprogram.Underoverskrifter

Copyright © 2001, Martin Geisler.