next up previous contents
Næste: 4.1 Lucas-Lehmer Op: Mersenne primtal Foregående: 3.2.1 Orden på sagerne

4. Lucas-Lehmer sætningen

Lucas-Lehmer sætningen bruges til at bevise at et givent Mersenne tal er et primtal. Derfor omtaler jeg den også sommetider som Lucas-Lehmer testen.Underoverskrifter

Copyright © 2001, Martin Geisler.