next up previous contents
Næste: 3.1 Algebraisk struktur Op: Mersenne primtal Foregående: 2.2 Restklasser

3. Grupper

Gruppeteorien beskæftiger sig med forskellige mængder af objekter, som er knyttet sammen af kompositioner, som opfylder nogle bestemte krav. Da der ikke er nogle bestemte krav til typen af objekter, er gruppeteori altså en del af det man vil kalde abstrakt algabra.Underoverskrifter

Copyright © 2001, Martin Geisler.