next up previous contents
Næste: 2.1 Kongruens Op: Mersenne primtal Foregående: 1.3.3 Mersenne primtals betydning

2. Kongruens og modulusregning

Jeg har medtaget dette afsnit, da det er nødvendigt for beviset af Lucas-Lehmer sætningen senere.

Når man regner med kongruenser, regner man faktisk med rester efter divisioner. Derfor er kongruensbegrebet uhyre vigtigt i forbindelse med primtal, da man netop i denne sammenhæng ofte beskæftiger sig med brøker, rester og tals delelighed generelt.Underoverskrifter

Copyright © 2001, Martin Geisler.