next up previous contents
Næste: 1.3.1 Den historisk udvikling Op: 1. Primtal og deres Foregående: 1.2.2 Eratosthenes si

1.3 Mersenne primtal

Da denne opgave skal handle om Mersenne primtal, må vi hellere slå fast hvad det er for primtal vi kalder Mersenne primtal, samt indføre en notation for dem:

DEFINITION 1.5   Et Mersenne primtal, $ M_p$, er et primtal som kan skrives som:

$\displaystyle M_p = 2^p-1.$ (1.6)Underoverskrifter

Copyright © 2001, Martin Geisler.